Hívogató!

A közkönyvtár soha nem nélkülözhette használóinak anyagi támogatását éplelkű városok múzeumainak könyvtárainak története szerint.

A Tiszafüred-Vidéki Régészeti Egylet, később a Múzeum és Könyvtáregylet gyűjteménye évtizedeken át a város leggazdagabb és legműveltebb polgárainak támogatását élvezte, az 1952-ben alapított városi könyvtár fennállása óta hagyatékokból, látogatóinak adományaiból, ajándékaiból is bővült.

Az 1989-ben létesített közhasznú alapítvány alaptőkéje a perselybe elhelyezett forintok mellett a jövedelemadó 1%-ra vonatkozó felajánlásokat, a vállalkozások támogatásait is összegyűjti, kamatai új könyvek, folyóiratok, számítógépek, más eszközök beszerzését segítik, összefoglalva a könyvtárhasználat feltételeinek fejlesztését szolgálják.

Az alapítványnak juttatott támogatás az adótörvény alapján elszámolható, a befizetéseket a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a könyvtár olvasószolgálata nyugtázza.

A kuratórium évenként a helyi sajtóban közli az alapítvány mérlegét, a működés más dokumentumai is nyilvánosak, a helyismereti gyűjtemény részeként Tiszafüred város könyvtárában hozzáférhetők, megismerhetők.


Jövedelemadója 1 %-os felajánlását örömmel fogadja a
Könyvtárpártoló Alapítvány
19219756-1-16